REM
REM Demo implementing BASE64 encoder
REM
REM March 2009 - PvE.
REM Revised November 2009.
REM Revised July 2013.
IF argc <> 2 THEN
  PRINT "Usage: b64enc <string>"
  END
ENDIF

REM Get the string to convert
dat$ = argv[1]

REM the Base64 constant
CONST BASE64$ = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/"

WHILE LEN(dat$) > 0 DO

  REM Find ASCII values
  IF LEN(dat$) = 1 THEN
    byte1 = ASC(MID$(dat$, 1, 1))
    byte2 = 0
    byte3 = 0
  ELIF LEN(dat$) = 2 THEN
    byte1 = ASC(MID$(dat$, 1, 1))
    byte2 = ASC(MID$(dat$, 2, 1))
    byte3 = 0
  ELSE
    byte1 = ASC(MID$(dat$, 1, 1))
    byte2 = ASC(MID$(dat$, 2, 1))
    byte3 = ASC(MID$(dat$, 3, 1))
  ENDIF

  REM Create Base64 values
  base1 = byte1 / 4
  base2 = (byte1 & 3) * 16 + (byte2 & 240) / 16
  base3 = (byte2 & 15) * 4 + (byte3 & 192) / 64
  base4 = byte3 & 63

  REM Find Base64 characters
  IF LEN(dat$) = 1 THEN
    enc$ = enc$ & MID$(BASE64$, base1 + 1, 1) & MID$(BASE64$, base2 + 1, 1) & "=="
    dat$ = ""
  ELIF LEN(dat$) = 2 THEN
    enc$ = enc$ & MID$(BASE64$, base1 + 1, 1) & MID$(BASE64$, base2 + 1, 1) & MID$(BASE64$, base3 + 1, 1) & "="
    dat$ = ""
  ELSE
    enc$ = enc$ & MID$(BASE64$, base1 + 1, 1) & MID$(BASE64$, base2 + 1, 1) & MID$(BASE64$, base3 + 1, 1) & MID$(BASE64$, base4 + 1, 1)
    dat$ = RIGHT$(dat$, LEN(dat$) - 3)
  ENDIF
WEND

PRINT enc$